web cover_thumbnails3.jpg

Ousdal Gård

Brand Design
WE Oslo

Client
Ousdal Gård

Consept
Ousdal produserer speltkorn og leverer korn til flere norske aktører. 

Nes er et nydelig stykke kulturlandskap med mye historie. I motsetning til flere av sine naboer har Ousdal vært en typisk arbeidsgård. Dette ville vi trekke frem og  hedre ved å bygge identiteten på de karakteristiske stripene til arbeidsplagget; Busserullen. Stripene minner om sårekker på et jorde og symboliserer åkerlapper og jordbruk.